Kovové turbíny

Ako správne zapojit kovovú turbínu

 

!!! Tento návod je iba informatívní, výrobok by mal vždy inštalovať osoba spôsobilá (elektrikár) !!!

 

         Ventilátor sa zapája pomocou svorkovnice (čokolády), (pozri obr č.1) zapojenie. Vo väčšine prípadov sú zo steny vyvedené dva vodiče, ale pre tento typ by mal byť vyvedený ešte jeden vodič. Každý z nich by mal mať rôznu farbu, záleží, či sa jedná o novú alebo staršie elektrickú inštaláciu. Najčastejšie môžeme v novších elektrických rozvodoch vidieť vodiče čiernej alebo hnedej farby, označovať ich budeme veľkým písmenom L (fáza). Farba druhého vodiča by mala byť modrá, tu budeme označovať písmenom N (pracovný nula). Nakoniec tretia farba by mala byť zelenožltá, ktorú budeme označovať písmenami PE (ochranný uzemňovací vodič).

             
V elektrických schémach sa budeme často s týmito písmenami stretávať, vysvetlíme si ich dôležitosť. Písmeno L budeme označovať ako "fázu", písmeno N bude "pracovné nula" a nakoniec písmená PE, ktoré budú označovať "ochranný zemný vodič". V schémach ventilátora sú tieto písma vždy uvedená, buď priamo na svorkovnici alebo sú vyrazená na plastovom tele ventilátora, alebo sú prilepená na viečku svorkovnice z vnútornej strany.

 
Uistite sa, že sú vodiče odpojené od siete 230V/50Hz, napr že páčka ističa smeruje dole a zobrazuje sa signál OFF. Potom môžeme prejsť k pripojenie ventilátora.

             
Postup samotného zapojenia ventilátora: fázový vodič (hnedý alebo čierny drôt) zasuňte do svorkovnice s označením L a dotiahnite skrutku (pozri obr č.2). Podľa rovnakého postupu pripojte aj druhý vodič (modrý drôt) zasuňte do svorky N a tiež starostlivo dotiahnite skrutku (pozri obr č.3), nakoniec je potrebné pripojiť aj zemniaci vodič PE (zelenožltý drôt) do príslušnej svorky a tiež starostlivo dotiahnuť skrutku ( pozri Obr.č.4) (dostatočné dotiahnutie zistíte ľahkým zatiahnutím za vodič, ak sa nemôže pohnúť je dotiahnutie postačujúce). V tejto chvíli môžeme odskúšať funkciu ventilátora a prepojiť ho k sieti 230V/50Hz - páčku ističa posunieme smerom hore, mali by sme vidieť signál ON. Ventilátor by mal byť v prevádzke a vrtuľka by sa mala otáčať.

            
Tento typ motorov má špeciálne vlastnosti, pretože možno prípadným zaměněním napájacích pólov zmeniť zmysel otáčania motora, ale u tohto typu ventilátora so zmenou smeru otáčania ničoho nedosiahneme, pretože sa nezmení ani smer toku vzduchu, len sa zhorší parametre ventilátora.

 
Na obrázkoch č 1,2,3,4 je znázornené správne zapojenie, ktoré možno bez problémov prevádzkovať v súlade podľa výrobcu ventilátora. Tieto motory majú dve svorky od vinutia, ktoré sú spojené s rozbehovým kondenzátorom, a práve ony majú za úlohu určiť správny zmysel otáčok. Avšak zapojená smie byť iba jedna svorka! Pretože keby sa do týchto svoriek priviedlo napätie 230V/50Hz došlo by ku skratu! Neprípustné zapojenie ventilátorov viď obr č.5.

 

 

 

 

Výber z dvoch typov prepravcov (Geis SK a IN-TIME).

Doprava nad €200,-
s DPH ZDARMA!