Inštalácia potrubného ventilátora

Inštalácia ventilátora je veľmi jednoduchá a nevyžaduje žiadne špeciálne náradie.


1. Najprv je potrebné odistiť zaisťovacie lišty ventilátora, ktoré ho držia v puzdre.
2. Potom lišty uvoľníme na druhej strane a odstránime.
3. Teraz je ventilátor uvoľnený a ľahkým ťahom ho možno vybrať z puzdra, čím sa odkryjú otvory pre upevnenie puzdra.Akonáhle je puzdro pripevnené na požadované miesto, môžeme vrátiť ventilátor do puzdra,zaistiť lištami a zacvaknúť poistky.


Zapojenie ventilátora:
Ventilátor je vybavený dvojrýchlostným motorom, takže ho možno zapojiť niekoľkými spôsobmi.

1.Ak bude ventilátor zapojený na svorku L1, bude fungovať na nižší výkon.
2.Pri zapojení ventilátora na svorku L2, bude ventilátor fungovať na vyšší výkon.
3.U takto zapojeného ventilátora je možné meniť rýchlosť pomocou prepínača (S1) podľa potreby.

4. Ak si k ventilátoru zakúpite regulátor otáčok ventilátor zapojte na svorku L2 (vyšší výkon) a pomocou regulátora  môžete plynulo regulovať otáčky a zároveň ho môžete regulátorom zapínať a vypínať.


                                                                                              

Stopercentná kompatibilita s našimi potrubím:

Výber z dvoch typov prepravcov (Geis SK a IN-TIME).

Doprava nad €200,-
s DPH ZDARMA!